güncel haberler

Ana Sayfa| Künye | .: REKLAM :. | Giriş Sayfam Yap | Favorilere Ekleyin | Üyelik | Rss

vipfal tablet kampanyası
2023 Moda Trendleri

                              

2023moda.com da REKLAM VER  
YAŞAM| SİYASET| FİNANS| SAĞLIK| SPOR| MAGAZİN| MODA| DÜNYA| KADIN| ERKEK| TEKNOLOJİ| OTO| EMLAK| GSM  İLİZYON|
Kurye | Web Girişimleri | Video İzle | Biyografi Örnekleri | Astroloji
      haberler | foto galeri | arkadaş bul | Haber Sitelerinde Haberiniz Çıksın !
Google da 1. sayfada olmak için 7 farklı sihiri öğren!!!
Ana sayfa Biyografi Örnekleri Biyografiler  

ZÜFER KİMDİR

Züfer kimdir, Züfer nereli, Züfer hayatı, Züfer biyografi, Züfer fotoğrafları


Eklenme tarihi: 31.7.2012 11:08:04


fıkıh alimi

Züfer bin Hüzeyl


728 (H.110) senesinde doğdu. Aslen İsfahanlı olmasına rağmen Irak’ın Basra şehrinde yaşadı. İmamı Azam Ebu Hanife’nin talebesidir. Babasının adı Hüzeyl, künyesi Ebu Hüzeyl'dir. İmamı Züfer diye meşhurdur.

Basra’da ilim tahsil etti. Önce zamanının alimlerinden hadis ilmini öğrendi. Sonra Kufe’ye gidip İmamı Azam'ın derslerine devam etti. Ondan fıkıh ilmini tahsil ederek zamanının meşhur fakihlerinden oldu.

İçtihat derecesine yükselip İmamı Azam’ın koyduğu usul ve kaidelere göre içtihatta bulundu. Hanefi mezhebi fıkıhçılarının ikinci tabakasından yani mezhepte müçtehitlerdendir.

Bir süre Basra kadılığı yaptı. Ömrü boyunca ilim öğretmek ve ders vermekle meşgul oldu. Meşhur alimlerden Muhammed bin Abdullah Ensar, Halef bin Eyyub, Asım bin Yusuf ve Hilal-er-Rey gibi büyük alimler onun ders halkasında yetişti.

Hocası İmamı Azam’ın vefatından sonra sekiz sene yaşadı. Hanefi mezhebini yaydı. 775 (H.158) senesinde Basra’da vefat etti.

 

HAKKINDA YAZILANLAR

İmam Züfer

Babası, Basra şehrinin valisiydi. Züfer b. Hüzeyl, 728 (110h.) yılında doğdu. İlim tahsiline, orada başladı. İlk olarak, hadis-i şerif öğrendi. Sonra Kufe'ye gidip, İmam Azam hazretlerinin talebeleri arasına katıldı. O büyük ilim hazinesinde, fıkıh tahsil etti. Zamanla Hanefi fıkhının, en büyük alimleri arasına katıldı! Fukahanın ikinci tabakasından olup, mezhepte müçtehit'tir! Hocası Ebu Hanife hazretleri, onun için: ''Talebelerimin en mükemmeli!'' buyurur. İmam Züfer çok ibadet eden; doğru sözlü ve ilimde, sağlam bir alimdi. Kendisine sual sorulduğu zaman, anlaşılır şekilde izah ederdi. İspatı gereken hususları; kat'i delillerle ispat ederdi.

İmam Azam’ın usulü üzere, içtihat ederdi. Evlenirken verdiği, düğün yemeğinde hocası: ''Züfer, müslümanların imamlarındandır! Şeref, hasep, nesep bakımından en tanınmışları sayılır'' buyurdu. Büyük alim İbn-i Abdü'l-Berr şöyle dedi: ''Züfer b. Hüzeyl hazretleri, yüksek bir akıl ve zekaya sahib idi. Haramlardan çok sakınan; vera sahibi ve hadis ilminde sika (güvenilir), çok sağlam bir alimdir.'' O gerçek velilerden, Davud-i Tai hazretleriyle arkadaş olup; birbirlerini çok severdi. Hazreti Tai ibadet, zühd ve takva ile yaşadı. Hazreti Züfer ise, ayrıca ilme devam etti. Böylece hem ilimde, hem de ibadette çok gayretli olup; bunların ikisini de nefsinde topladı.

Zekasının kuvveti sayesinde bilhassa, Kıyas yolunda muvaffak oldu. Bu hususta şöyle buyurur: ''Bir meselede hüküm verirken, eser (Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif) bulursak, kıyas yapmayız! Eser olunca, kıyası terk ederiz. Yoksa, kıyas yaparız!'' O asrın alimlerinden, Müzeni'ye sordular: ''Ebu Hanife hazretleri hakkında, ne buyurursunuz?'' ''O, fıkıh alimlerinin Seyyidi (Efendisi) ve en büyüğüdür.''
''Ya, Ebu Yusuf için, ne dersiniz?''
''Hadis-i şerife, en çok tabi olanıdır.''
''Muhammed b. Hasan Şeybani hakkında görüşünüz?''
''Füru (miras) meselelerini, en iyi açıklatandır.''
''Ya, Züfer için ne diyeceksiniz?''
''Kıyas'ta, en keskin olanıdır!''
Mirasa Dair
İmam Züfer'e sordular: ''İmam Azam hakkında ne dersiniz?''
''Bizler onun yanında; şahin kuşu yanındaki serçe gibiyiz.'' cevabını verdi ve hocasının ilimdeki, üstün derecelerini belirtmeğe çalıştı. Bir miras meselesi sebebiyle, Basra'ya gitti. Basra halkı onun üstün hallerini görüp, olgunluk ve ilmine hayran kaldılar! Bu sebeple ısrarla, Basra'da kalmasını istediler. O da bu arzularını kırmayıp, bir müddet orada kaldı! İlmiyle ve güzel hareketleriyle, insanlara çok faydalı oldu. Daima dini meseleler üzerinde fikir beyan eder; hiç boş söz söylemezdi! Bulunduğu mecliste malayani (boş sözler) konuşulmaya başlasa; hemen orayı terk ederdi! Basra'da bilhassa, Kadılık yapmasını istediler. O kabul temek istemedi. Fakat çok ısrar ettiler! Bunun üzerine bir müddet orada, kadı olarak vazife gördü. Ayrıca ilmi meclisler toplar, birçok zor meseleyi orada hallederdi.

Onun anlattığı şeyleri ve yaptığı izahları çok beğenen, Basralılar sordular: ''Bu şekilde düşünmeyi ve izah tarzını,nereden öğrendin?'' Cevaben buyurdu ki: ''Hocam, İmam Azam Ebu Hanife hazretlerinden.'' Basra’daki bazı ilim çevreleri, İmam Azam'ın içtihatlarını tam anlayamadıkları için, bazı meselelerde kendisine muhalefet gösteriyordu! Bir kısmı da, hasetleri sebebiyle karşı çıkıyorlardı! Ama, İmam Züfer hazretlerinin konuşmaları sayesinde; onun fikirlerini doğru olarak öğrenmek imkanına kavuştular. Ebu Hanife hazretlerinin, gerçekten imam Azam olduğuna inandılar. Ehli ilim de onu sevmeye, methetmeye ve istifade etmeye başladılar. Düşmanlık edenler, dost oldular!

İmam Züfer hazretleri; hocasının vefatından sonra, 8 yıl gibi kısa bir müddet yaşadı. Bütün hayatı boyunca, onun mezhebini yaymaya çalıştı. Hocasına gerek hayatında, gerek vefatından sonra; hiç muhalefet etmemiştir. Kendi vefatı yaklaştığı zaman, dostları vasiyette bulunmasını istediler. O da buyurdu ki: ''Şu malım, hanımındır. Şunlar da, kardeşimin oğlunundur! Bu sözlerine şaşırdılar! Çünkü kardeşi varken, kardeş oğluna mal düşmezdi! 48 yaşında, Basra'da vefat etti. Vefatından sonra kardeşi, onun zevcesini aldı. Bir oğlu oldu. Malları o oğluna kalınca; imam Züfer hazretlerinin kerameti anlaşıldı!

 

HAKKINDA YAZILANLAR

İMAMI ZÜFER

Hanefi mezhebinin büyük fıkıh alimlerinden. Hadis ilminde de meşhur bir alim olup, İmamı Azamın önde gelen talebelerindendir. Künyesi, Ebu Hüzeyl’dir. Aslen İsfehanlıdır. 728 (H.110) yılında doğdu. 775 (H.158) te Basra’da 48 yaşındayken vefat etti. Babası Basra valisi olan Züfer bin Hüzeyl, ilim öğrenmeye bu şehirde başladı. Önce hadis ilmini öğrendi. Sonra Kufe’ye gidip İmamı Azamın derslerine devam etti ve fıkıh ilmini ondan öğrendi. Bu ilimde zamanının meşhur alimlerinden oldu. Bütün ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirdi. Hanefi mezhebi imamlarından ve fukahanın ikinci tabakasından olup, mezhepte müctehiddir. İmamı Azam; “Talebelerimin en mükemmelidir.” buyurarak kendisini meth etmiştir.

Bir müddet Basra kadılığı yapmış, ayrıca ilim öğretmek ve ders vermekle meşgul olmuştur. Muhammed bin Abdullah Ensari, Halef bin Eyyub, Asım bin Yusuf, Hilal-er-Rey gibi büyük ve meşhur alimler, İmamı Züfer’in ders halkasında yetişmişlerdir.

Hocası İmamı Azam'ın vefatından sonra sekiz sene yaşamış, bu zaman içinde, onun mezhebini yaymıştır. İmamı Züfer çok az meselede İmamı Azam’dan ayrı ictihatta bulunmuştur. Hocasına hayatında ve vefatından sonra muhalefeti görülmemiştir. Hanefi mezhebinde, zaruret halinde İmamı Züfer’in içtihatıyla amel etmek caizdir. İbn-i Abdülber, şöyle demiştir: “Züfer bin Hüzeyl yüksek bir akıl ve idrake sahipti. Haramlardan çok sakınan, vera’ sahibi ve hadis ilminde de sika (güvenilir, sağlam) bir alimdir.” O, evliyanın büyüklerinden Davud-i Tai ile arkadaş olup birbirlerini çok severlerdi. Davud-i Tai, ibadetle, zühd ve takva ile yaşadı. İmamı Züfer ayrıca ilme devam etti. İlimde ve ibadette çok gayretli bir alim olan İmamı Züfer vefat edeceği zaman İmamı Ebu Yusuf ve başkaları; “Vasiyet et.” dediler. “Şu mal hanımımındır. Şunlar da, kardeşimin oğlunundur.” dedi. Bu sözlerine şaşırdılar. Çünkü kardeşi varken, kardeşinin oğluna bir şey düşmezdi. Vefatından sonra kardeşi onun zevcesini aldı. Bir oğlu oldu. Mallar oğluna kalınca, İmamı Züfer’in kerameti belli oldu.

İmamı Züfer, ilimde o derece iyi yetişmişti ki, bir sual sorulunca, geniş cevap verir, anlaşılır bir şekilde izah ederdi. İspatı gereken meseleleri kat’i delillerle ispat ederdi. İctihadı, İmamı Azamın içtihatı üzerineydi. Çok ibadet eden doğru sözlü ve ilimde sağlam bir alimdi. Evlendiğinde hocası İmamı Azam’ı düğününe davet etmişti. İmamı Azam düğün sırasında yaptığı bir konuşmasında; “Züfer, Müslümanların imamlarındandır. Şeref, haseb, neseb bakımından en tanınmışlardandır.” buyurmuştur.

Kıyas yapmadaki üstünlüğü ile meşhur olan İmamı Züfer, bu hususta şöyle buyurmuştur; “Bir meselede hüküm verirken o mesele hakkında hadis-i şerif (eser) bulursak onunla hükmeder, kıyası terk ederiz. Yoksa, kıyas yaparız...”

İmamı Züfer’e İmamı Azam sorulduğu zaman; “Biz onun yanında, şahin kuşunun yanındaki serçe gibiyiz.” diyerek hocasının ilimdeki üstün derecelerini belirtmiştir.

İmamı Züfer, bir defasında bir miras meselesi sebebiyle Basra’ya gitmişti. Basra ahalisi ondaki üstün haller ile olgun ve müstesna bir insan olduğunu görüp hayran kalmıştı. Basra’da kalmasını istediklerinde bu arzu üzerine bir müddet bu şehirde kaldı. İlmiyle ve üstün halleriyle insanlara çok faydalı oldu. Her nerede olursa olsun hiç boş konuşmazdı. Daima ilmi meseleler üzerinde söz söyler, hep bu hususta konuşurdu. Bulunduğu yerde boş konuşulmaya başlansa orayı terk ederdi.
Bu haber Yönetim tarafından eklendi.
 
Tavsiye Et   Yorum yaz   Yazdır  World'e kaydet Paylaş
 
 
henüz yorum yapılmamış ilk yorumu sen yap!
 
DİĞER Biyografi Örnekleri HABERLERİ
  HYUN BİN KİMDİR   KİM HYUN JOONG KİMDİR
  LEE MİN HOO KİMDİR   NENE KİMDİR
  BURAK SAĞYAŞAR KİMDİR   ZÜLFÜKAR İZOL KİMDİR
  ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR   ZÜHTÜ HİLMİ VELİBEŞE KİMDİR
  ZÜFER KİMDİR   ZÜBEYİR YETİK KİMDİR
  ZÜBEYDE HANIM KİMDİR   ZÜBEYDE BALABAN KİMDİR
  ZURABOV MİHAİL YURYEVİÇ KİMDİR   ZURAB JVANİYA KİMDİR
  ZUHAL TOPÇU CAFOĞLU KİMDİR   ZUHAL OLCAY KİMDİR
  ZİYAÜDDİN SERDAR KİMDİR   ZİYAİ EFENDİ KİMDİR
  ZİYA PAŞA KİMDİR   ZİYA UYGUR KİMDİR
  ZİYA SOMAR KİMDİR   ZİYA HALİS KİMDİR
  ZEYNEDDİN KARACA BEY KİMDİR   ZERRİN ÖZER KİMDİR
  ZEMBİLLİ ALİ EFENDİ KİMDİR   ZEKİ SARAÇOĞLU KİMDİR
  ZEKİ MÜREN KİMDİR   ZEKİ GÜREL KİMDİR
  ZEKİ ARSLANTÜRK KİMDİR   ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR
  ZEHRA KOSOVA KİMDİR   ZARIFA HANMEHMET KİMDİR
  ZARA KİMDİR   ZAFER ÇAĞLAYAN KİMDİR
  YÜMNİ SEZEN KİMDİR   YÜKSEL YALOVA KİMDİR
  YÜKSEL SÖYLEMEZ KİMDİR   YÜKSEL SELEK KİMDİR
  YÜKSEL ÇAKMUR KİMDİR   YÜKSEL AVŞAR KİMDİR
  YÜCEL YENER KİMDİR   YÜCEL SAYMAN KİMDİR
  YÜCEL EĞECİOĞLU KİMDİR   YÜCEL ÇAKMAKLI KİMDİR
  YUSUF ZİYA ARPACIK KİMDİR   YUSUF BOZKURT ÖZAL KİMDİR
  YUSUF SANCAK KİMDİR   YORGO PAPANDREU KİMDİR
  YONCA EVCİMİK KİMDİR   YILMAZ ULUSOY KİMDİR
  YILMAZ GÜNEY KİMDİR   YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR
  YILDIZ TILBE KİMDİR   YILDIRIM GENCER KİMDİR
  YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR   YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR
  YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİMDİR   YAŞAR YILDIRIM KİMDİR
  YAŞAR KAYA KİMDİR   YASİN HATİPOĞLU KİMDİR
  YASEMİN KUMRAL KİMDİR   YAMAN OKAY KİMDİR
  YAKUP BEY KİMDİR   YAHYA DEDE PAŞA KİMDİR
  YAĞMUR TUNALI KİMDİR   VURAL SAVAŞ KİMDİR
  VURAL BEYAZIT KİMDİR   VURAL ARIKAN KİMDİR
  VURAL AKIŞIK KİMDİR   VOLKAN KONAK KİMDİR
  VEYSEL EROĞLU KİMDİR   VELİD CANPOLAT KİMDİR
  VELİ KÜÇÜK KİMDİR   VEHİP PAŞA KİMDİR
  VEHBİ KOÇ KİMDİR   VEHBİ EFENDİ KİMDİR
  VEDİA NESİN KİMDİR   VEDAT S. AHMED KİMDİR
  VEDAT NEDİM TÖR KİMDİR   VEDAT TÜRKALİ KİMDİR
  VEDAT BİLGİN KİMDİR   VECİHİ BEREKETOĞLU KİMDİR
  VANİ MEHMET EFENDİ KİMDİR   VAHİT KİLER KİMDİR
  VAHDETTİN KARABAY KİMDİR   ÜZEYİR HACIBEYOV KİMDİR
  ÜZEYIR GARİH KİMDİR   ÜSTÜN İNANÇ KİMDİR
  ÜSTÜN AKMEN KİMDİR   ÜNVER ORAL KİMDİR
  ÜNSAL OSKAY KİMDİR   ÜNSAL EMRE KİMDİR
  ÜNAL TANIK KİMDİR   ÜNAL ERDOĞAN KİMDİR
  ÜNAL BOLAT KİMDİR   ÜNAL AYSAL KİMDİR
  ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR   ÜMİT MERİÇ KİMDİR
  ÜMİT KIVANÇ KİMDİR   ÜMİT GÜRSES KİMDİR
 
indirimli Google Reklam

Video Galeri
 
   
 
Ertuğrul BELEN

AVRUPA NIN İLK MELEK YAT
Web Programlama

SQL Server 2008
Mustafa KOLCU
Gerçeğimizle Yüzleşmek
YANGIN HER YERİ SARMADAN
Nerman KARAGÖZ
NERMİNLE BAĞLAN HAYATA
MEKANİK YAŞIYORUZ
Nejla KARA

AŞK-I YAZIYORUM
Aşkın ÖZTÜRK
Özel DOSYA
Aşkın ÖZTÜRK le bir kadın
Zeliha CENNETOĞLU
Zeliş Kitchen
KURU ÜZÜMLÜ KURABİYE
Ahmet Berhan YILMAZ

YA RESULULLAH
Alev CAZGIR
Alev Alev Yanıyoruz
GOOGLE NEREDEN PARA KAZAN
 
     
   
 
Yüksel AYTUĞ
Uzaktan Kumanda
Onlar iki ileri bir geri
Mesut YAR

Av Mevsimi enfes bir dizi
Ayşe ÖZYILMAZEL

Demek ki olabiliyormuş
Elif KORKMAZ
Bugün ne pişirsem
Tavuk Döner
 
     
 

Moda Haberleri haber sitesine reklam ver - pr ajansı -

VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi
WWW.XHABERLER.COM
   
 
EVDEN PARA KAZANMA YOLLAR
WEB TASARIM
GENÇTARİFE
DİZİ AŞIKLARI EVLENDİ
YER GÖK AŞK
ALDATAN KADININ SİNYALLER
KOCAM DEĞİL OĞLUM KIYAFET
ACUN UN KIZLARINDAN SÜPER
AŞK SAYESİNDE 2 EV ALDI
ESNAFA ÇEK KREDİ KARTI BO
SEVİŞMEK SERBEST İZLEMEK
SOYUNDU BİRİNCİ OLDU
GÖZLERİ ÖN PLANDA (KASAB
KAFA KARIŞTIRAN ÜÇ FOTOĞR
DİZİDEN AYRILIYOR
 
     
 

Moda Haberleri haber sitesine reklam ver - pr ajansı -

VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi VipFal Online Fal Sitesi
WWW.XHABERLER.COM
 

ANKET

 
 

 
 

FOTO GALERİ

 
 
. ...
 
-
Web Tasarım

Moda Haberleri, resimler, yazılar, yorumlar ilgili kişi ve firmalara aittir. Yeni haberler, güncel haberler, dünya haberleri, teknoloji üzerine haberler, google haberleri ve haber adına tüm bilinmesi gerekenleri tek çat altında bulmanızı sağlamayı hedefliyoruz.
2023 Moda Dünyası
Moda birçok kişinin özel ilgi alanları içerisinde yer almasının dışında hayatın içinde yer alan bir olgudur. Sürekli olarak değişen ve zamana ayak uyduran moda, oldukça eğlenceli ve farklıdır. Moda dünyası gün geçtikçe farklı tasarımlara ve kreasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu durum üzerinde gelişen dünya şartlarının da etkisi vardır. Bir yıl içerisindeki moda o dönemin, o zaman diliminin çeşitli olaylarından da etkilenmekte ve bu olaylar modaya da yansımaktadır. Bu nedenle moda ve modanın gelişimi oldukça önemlidir. 2023 moda dünyası için oldukça önemli bir zaman dilimidir. Şimdiden bu zaman dilimi içerisinde ciddi yeniliklerin ve alternatif farklı parçaların yer alacağını tahmin etmek mümkün olmaktadır.


Moda Haberleri

Güncel moda haberleri ve tüm aradığınız içeriğe sitemizden ulaşabilirsiniz. 2023 Moda geleceğe yön vere çok özel içeriklerle daima beklentiyi karşılayan bir portal olarak yıllardır yayın hayatına devam etmektedir. Amacımız moda haberleri denildiğinde ilk akla gelen portal olmak. Web sitemize ücretsiz üye olarak yeni gelen sokak trendleri, kadın ve sağlık haberleri ile cinsel haberleri gibi bayanları ilgilendiren en önemli gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.